Pandanet Top page

Pandanet Top page

Kuksu Mountains International Pair Go Championship

Live Broadcasts
Results
Winner [ Japan ]  Mika Yoshida 8-dan & Yuki Satoshi 9-dan
Winner [ Korea ]  Lee Young-joo 1-dan & Cho Hoon-Hyun 9-dan
Winner [ China ]  Rong Hui Song 5-dan & Liu Xiaoguang 9-dan
4th place [ Chinese Taipei ]  Su Sheng-fang 2-dan & Wang Li Chen 9-dan
1st round    Aug 8th (Sat),  5:00 am (GMT)   
[ Japan ]
Mika Yoshida 8-dan
Yuki Satoshi 9-dan
Japan
W + Resign
[ Record ]
[ China ]
Rong Hui Song 5-dan
Liu Xiaoguang 9-dan
[ Korea ]
Lee Young-joo 1-dan
Cho Hoon-Hyun 9-dan
Korea
W + Resign
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
Su Sheng-fang 2-dan
Wang Li Chen 9-dan
2nd round    Aug 9th (Sun),  5:00 am (GMT)   
[ Japan ]
Mika Yoshida 8-dan
Yuki Satoshi 9-dan
Korea
B + Resign
[ Record ]
[ Korea ]
Lee Young-joo 1-dan
Cho Hoon-Hyun 9-dan
[ China ]
Rong Hui Song 5-dan
Liu Xiaoguang 9-dan
China
B + 5.5
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
Su Sheng-fang 2-dan
Wang Li Chen 9-dan
3rd round    Aug 10 (Mon),  5:00 am (GMT)   
[ Japan ]
Mika Yoshida 8-dan
Yuki Satoshi 9-dan
Japan
B + Resign
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
Su Sheng-fang 2-dan
Wang Li Chen 9-dan
[ Korea ]
Lee Young-joo 1-dan
Cho Hoon-Hyun 9-dan
Korea
W + Resign
[ Record ]
[ China ]
Rong Hui Song 5-dan
Liu Xiaoguang 9-dan
Viewer software download is required to watch the games.
  for PC (English)  (Chinese)  (Thai)      for iPhone iPad / Android


Aug. 8(Sat) Aug. 9(Mon) Aug. 10(Fri) W L

Japan
China Korea Chinese Taipei 2 1

China
Japan Chinese Taipei Korea 2 1

Korea
Chinese Taipei Japan China 2 1

Chinese Taipei
Korea China Japan 0 3

=Winner =Loser